serveis professionals

serveis professionals

Com a consultoria especialitzada en acústica arquitectònica, treballem en el disseny i construcció de tot tipus d’espais amb requeriments acústics singulars. Realitzem intervencions per a la insonorització o solució de problemes d’aïllament, correcció de les curves tonals i temps de reverberació dels espais realitzant ajustos específics i dissenyant els elements acústics necessaris “a mida”. Efectuem anàlisis i correccions modals, acústica vibratòria, adaptació de projectes arquitectònics a Normativa CTE DB-HR, direccions d’obra i docència específica en construcció acústica.

serveis professionals

formulari de contacte