tranquilidad

Arcústic busca la sensibilització del món de la Arquitectura i la construcció, així com de tota la societat en torn als conceptes de qualitat acústica i eficiència constructiva dels nostres espais. Dintre d’aquest context oferim serveis de docència especialitzada en acústica arquitectònica, construcció acústica, espais acústics singulars, aïllament i insonorització d’espais i normatives implicades. Aquests serveis estan destinat a col·legis i col·lectius professionals, col·lectius d’emprenedoria, universitats, col·lectius d’entorns escènics, d’estudis professionals o amateurs…

Actualment tenim dues línies de formació actives amb els continguts enumerats a continuació:

Formació per a tècnics – col·legis professionals
noves normatives – cte db hr
aïllament – propietats acústiques
metodologia constructiva
acústica arquitectònica

Formació per a emprenedors – noves activitats – locals comercials
normatives municipals – llicències d’activitats
acústica dels locals i les activitats
valor afegit acústic

càpsula acústica de locals bcnactiva

formulari de contacte