furgo

Com a consultoria especialitzada en acústica arquitectònica, elaborem el teu estudi acústic i treballem en el disseny, construcció i correcció de tot tipus d’espais amb requeriments acústics singulars. Realitzem intervencions per a la insonorització o solució de problemes d’aïllament, correcció de les corbes tonals i temps de reverberació dels espais realitzant ajustos específics i dissenyant els elements acústics necessaris “a mida”. Efectuem anàlisis i correccions modals, acústica vibratòria, adaptació de projectes arquitectònics a Normativa CTE DB-HR, direccions d’obra i docència específica en construcció acústica.

Alguns dels nostres serveis principals en funció dels diferents tipus de clients són:

-Adaptació/col·laboració en projectes d’arquitectura per tal d’adaptar-los a la nova normativa CTE DB-HR (Obra Nova, Gran Rehabilitació – Restauració). Producte destinat a despatxos d’arquitectura i enginyeria.

-Realització d’estudis acústics (adaptats a ordenances municipals i usos previstos, obtenció de llicències d’activitat) per a noves activitats en locals existents. Producte destinat a emprenedors o enginyeries.

-Projectes Acústics per a espais singulars amb alts requisits acústics. Producte destinat per a propietats d’espais singulars (estudis de gravació, sales de concerts, d’assaig, escoles música…).

Al marge d’aquests serveis principals també podem realitzar consultoria específica a demanda de les necessitats del client així com buscar la forma de col·laboració idònia per a cada tipus de projecte i realitat.

El nostres serveis, al ser alhora integrables tant en despatxos d’arquitectura com d’enginyeria i/o consultoria acústica, permet a aquest tipus de client integrar-los en la seva oferta donant un valor afegit al despatx i aconseguir un millor servei al client, en costos i resultats.

 

formulari de contacte