central-park

Arcústic busca la sensibilització respecte als conceptes de confort acústic, eficiència acústica, correcte aïllament dels espais, qualitat i eficiència constructiva d’aquests, intel·ligibilitat de la paraula i òptima coloració musical en la audició per tal de millorar l’experiència vital vers el factor acústic, presents en tots i cada un dels moments de la nostra existència.

La nostra vida és sonora, i la millora d’aquesta experiència pot ser realment enriquidora en les nostres vides: la tranquil·litat desitjada en el descans, la màxima qualitat en l’audició musical, la correcta comunicació amb els nostres interlocutors, la comprensió del nostre entorn sonor per tal de gaudir d’ell…

La nostra fita es pujar els estàndards de qualitat acústica al nostre entorn, als nostres habitatges, restaurants, bars, espais escènics i d’exposició, sales d’audició… mitjançant la conscienciació dels diferents agents (Propietats, arquitectes, constructors, administracions, usuaris o persones en general…) i la utilització d’una nova metodologia de treball basada en la integració d’aquesta sensibilitat acústica en el procés constructiu i en el projecte arquitectònic, així com de l’experiència constructiva i els recursos propis de la construcció i l’arquitectura per a la consecució dels objectius acústics dels espais.

En resum, el nostre objectiu es la consolidació d’una Acústica Arquitectònica real i conseqüent, d’una Arquitectura realment eficient acústicament per mitjà d’una consultoria especialitzada en acústica arquitectònica i construcció acústica que basi la seva actuació en la figura del tècnic transversal especialitzat en construcció i acústica.

formulari de contacte